Důležité upozornění ze ŠJ

  • Vytisknout

V minulosti jsme řešili v několika případech nedostatek finanční hotovosti na účtu strávníka. Po příslušných jednáních a na návrh z řad zákonných zástupců žáků budeme proto inkasovat za stravné na začátku školního roku 2021/2022 (na měsíc září, tj. 25. 8. 2021) o 100,-- Kč navíc. Tato částka 100,-- Kč bude sloužit jako rezerva na účtu každého strávníka pro celý školní rok a na konci června bude opět strávníkům na jejich účet vrácena i s případnými přeplatky.

Další měsíce v průběhu školního roku již bude stravné strženo běžně dle varných dnů.

Prosíme tedy o kontrolu Vašeho povoleného inkasního limitu pro naši školu, příp. jeho navýšení (nejlépe 800,-- Kč na žáka)!

Děkujeme za pochopení.

Věra Bělková, DiS
ekonomka školy