POKYNY PRO STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

1. V tomto školním roce nebudou respektovány žádné požadavky pro přednostní výdej obědů (nebudou vydávány příslušné kartičky).

2. Vzhledem k tomu, že v letošním školním roce je nutné v maximální možné míře omezit vstup cizích osob do budovy školy, nebude možné vyzvedávat jídlo v jídlonosiči ani v první den žákovy nemoci. Zákonným zástupcům vyjdeme vstříc alespoň tak, že odhlásit oběd na první den nemoci bude možné v tento den telefonicky (na čísle 568839359) v době od 6:00 do 6:30 hod.

3. Žáci budou do jídelny přicházet pod vedením příslušného dozírajícího pedagoga dle stanoveného harmonogramu.

4. Po příchodu do jídelny si každý žák vezme jídelní tác, se kterým přistoupí k výdejnímu okénku. Pomocí čipu nebo karty se přihlásí k výdeji stravy.

5. Žákům 1. stupně paní kuchařky dají na tác hlavní jídlo a příbor, žáci se přesunou kurčenému stolu, kde jim dozírající pedagog naleje polévku, kterou bude mít k dispozici na servírovacím vozíku.

6. Žákům 2. stupně paní kuchařky dají na tác polévku, hlavní jídlo a příbor, žáci se přesunou kurčenému stolu.

7. U výdejního okénka žák přesně požádá o velikost porce pokrmů, protože jít si pro přídavek nebude možné.

8. Nápoje budou k dispozici v pohárcích na určeném stole.

9. Po konzumaci oběda žáci odnesou použité nádobí do okénka pro toto nádobí určeného.

10. Žáci, kteří se budou stravovat během vyučovacích hodin, odcházejí ze školní jídelny společně pod vedením příslušného dozírajícího pedagoga. Žáci, kteří se budou stravovat po skončení dopoledního vyučování, odcházejí samostatně do šatny, případně do učebny, v níž budou čekat na odpolední vyučování.

Nepřehlédněte!

Čestné prohlášení

Vážení rodiče, níže najdete čestné prohlášení, které je třeba poslat do školy se žákem vracejícím se po absenci. Žák bez prohlášení nebude moci ve škole…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nahoru