KARNEVAL

karneval023Únor je měsícem masopustů a karnevalů. Děti ze školních družin a školního klubu si proto udělaly 8. března pěkné karnevalové odpoledne. Po vyučování se žáci začali svým vychovatelkám proměňovat v nejrůznější pohádkové postavy. Masky si děti přinesly z domova. Některé byly dokonce vlastnoručně vyrobené!

Všechny pohádkové bytosti se pak sešly ke společnému reji v naší prostorné tělocvičně.

Program byl zpestřen pohádkovou pantomimou, soutěžemi v obratnosti, rychlosti a přesnosti. Závěrem se mohly děti vyřádit na tanečním parketu. Všichni si karnevalové odpoledne moc užili!

Autorka: Monika Čermáková

Nepřehlédněte!

Inzerát na učitele/učitelku

Do našeho týmu přijmeme od srpna 2023 učitele nebo učitelku prvního stupně. Kvalifikační předpoklady: Vysoká škola s kvalifikačními předpoklady pro učitele…

Online zápis do základní školy

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2023 šestý rok svého věku a dosud do…

Ceny obědů od října 2022

U P O Z O R N Ě N Í Vážení rodiče,

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru