INFORMACE O ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

  • Vytisknout

Aktuální přehled kroužků, včetně přihlášky,
najdete od 1. 7. 2021 na webových stránkách naší školy (www.zsvaclav.cz). Zde kliknete na školní rok 2021/2022 a v levém sloupečku se Vám objeví odkaz na školní družinu.
Naleznete zde i přihlášku, kterou si můžete doma vytisknout, vyplnit a 1. 9. 2021 odevzdat své kmenové paní vychovatelce, která bude mít Vaše dítě buď ve ŠD nebo ŠK.

Děti, které nejsou přihlášené do ŠD či ŠK, mají rovněž možnost navštěvovat naše kroužky. S vyplněnou přihláškou se obracejte 1. 9. 2021 na paní vychovatelku Ilonu Brychtovou, která má na starosti děti neklubové a nedružinové.

Zuzana Suchánková (vedoucí vychovatelka ŠD)

pdfKompletní_nabídka_ZČ_v_ŠD_21_22.pdf

pdfZČ_přihláška_2021-2022.pdf