Akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče v roce 2020

Vážení rodiče,
v letošním roce je z důvodu koronavirové pandemie konání mnoha akcí znemožněno nebo aspoň upraveno. Dotklo se to tedy také konání zápisu do 1. ročníku a plánování akci pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků s vedením školy, budoucími třídními učitelkami 1. ročníku a dalšími zaměstnanci školy se tedy letos neuskuteční.


Na této schůzce bývali zákonní zástupci v minulých letech seznámeni se zařazením dětí do jednotlivých tříd, byly jim představeny budoucí třídní učitelky a dozvěděli se všechny potřebné informace, které souvisejí s nástupem dítěte
do 1. třídy. Letos se tedy rodiče musejí na tyto záležitosti informovat na webových stránkách školy nebo na nástěnce u hlavního vchodu do školy.
Děti byly tedy letos podle zájmu zákonných zástupců rozděleny takto:

1. A

 

1. B

 

1. C

Mgr. Eva Koudelová

 

Mgr. Jitka Doležalová

 

Mgr. Marcela Tomková

Brudíková Sofie

Batista Vojtěch

Benáčková Nikol

Čech Nicolas

Beníček Dominik

Durda David

Dvořáková Karolína

Brabec David

Durda Lukáš

Foltýn Filip

Bubeníčková Claudie

Dvořák Vojtěch

Hofirek Matěj

Bujáček Tomáš

Eliášová Nikol

Horváthová Kateřina

Burianová Tereza

Horváth Matyáš

Jablonci Nella

Čechová Klára

Hospůdková Adéla

Jandová Natálie

Fabík Vojtěch

Jirkas Daniel

Janík Miroslav

Hanzl Matyáš

Kotlanová Nella

Kolstromová Ema

Jančoková Jasmína

Krajlová Monika

Kostelecký Samuel

Janoštík Robin

Lhotská Lenka

Matějková Martina

Kalina Filip

Malý Jan

Novák Lukáš

Kopilčáková Dorota

Marečková Magdalena

Ondráková Barbora

Kopl Matěj

Matoušková Emily

Sedláček Vojtěch

Královec Adam

Mejzlíková Karolína

Sedláčková Nikola

Krátký Vojtěch

Mrňová Lily

Sobotková Nela

Kříž Antonín

Nikrmajerová Eliška

Szebistová Anežka

Lukáč Matěj

Novák Vítek

Šilhanová Lucie

Martenek Jaroslav

Nováková Josefa

Šťastná Laura Emily

Nečasová Martina

Papež Daniel

Šujanová Denisa

Pavlíček Jan

Peprle Tomáš

Švejdíková Nikol

Račický Martin

Peroutková Sára

Valová Julie

Švandová Emma

Studený Ondřej

Veselá Tereza

klasická metoda čtení

 

písmo Comenia Script

 

klasická metoda čtení

i psaní

 

Hejného matematika

 

prvky daltonské výuky

 

Rádi bychom i letos uspořádali tzv. „Školičku", kdy se ještě před hlavními prázdninami sejdou nově vytvořené třídní kolektivy se svými budoucími třídními učitelkami. To však bude ještě záležet na vývoji situace a aktuálních opatřeních vlády.
Všechny důležité informace budeme zveřejňovat zde na webu školy v oddílu Školní rok 2019/2020, v části Naši budoucí prvňáčci. Je třeba, aby zákonní zástupci dětí pravidelně sledovali tyto stránky.
Pro ty zákonné zástupce, kteří nemají možnost sledovat webové stránky, budeme rovněž nové informace zveřejňovat na nástěnce u hlavního vchodu do školy.

Nepřehlédněte!

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru