Konec Jaderné soutěže

04Ve středu 15. 6. v 8:00 se shromáždilo 43 nejlepších řešitelů Jaderné soutěže v učebně výtvarné výchovy, kde je čekalo slavnostní vyhlášení výsledků za přítomnosti ředitele školy a zástupce JE Dukovany paní Lindy Štraubové.

Soutěže se celkem zúčastnilo asi 210 žáků druhého stupně, z nichž 105 řešilo všech 5 kol soutěže, za což byli odměněni drobnými cenami. Nejlepším řešitelem se stala Nikola Gothardová ze 6. C se ztrátou 1 bodu z celkového možného počtu 72 bodů. Na druhém místě se umístily s počtem 70 bodů Lucie Hamžová z 8. B a Lenka Daňková také z 8. B a třetí místo obsadili Tereza Kosmáková z 6. C, Kristýna Pelánová z 8. C a Karel Procházka ze 6. A.

020304

 

43 nejlepších soutěžících se mohlo zúčastnit exkurze do Dolní Rožínky a seznámit se s těžbou uranu v České republice. Od školy jsme odjížděli ráno ve středu 22. 6. 2011 a předpověď slibovala krásný slunný den. V 9:00 už na nás čekal Ing. Jiří Šikula, vedoucí oddělení hornických prací, na ředitelství firmy DIAMO v Dolní Rožínce, který nás seznámil s tím, jak se uran těží a zpracovává, jak a kde probíhala těžba v minulosti a jaká je prognóza těžby do budoucna. Poté jsme nasedli do autobusu a odjeli do asi 10 km vzdálené Skalky - průzkumné štoly plánované jako jedno z možných míst hlubinného úložiště vyhořelého paliva z českých jaderných elektráren. Společně s Ing. Jiřím Doubravským, bývalým horníkem, jsme prošli asi 600 m dlouhou podzemní štolou, kde se teplota celoročně pohybuje kolem 7 °C. V nejzazší části chodby jsme nad hlavami měli přes 100 m skalnatého masivu. Po naučné a zajímavé části exkurze čekala na žáky odpočinková pasáž v podobě návštěvy strašidelného zámku DraXmoor v Dolní Rožínce. Potom už následoval šťastný návrat domů.

 

Celou exkurzi nejlepším řešitelům hradilo Sdružení pro spolupráci školy a rodičů (SSŠR) při ZŠ Horka-Domky. Veškeré věcné ceny pro soutěžící věnovala společnost ČEZ.

Nepřehlédněte!

Ceny obědů od října 2022

U P O Z O R N Ě N Í Vážení rodiče,

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru