Vyhlášení soutěže

  • Vytisknout

mapa elektrarenOd naší velké soutěže v rámci Světového roku jádra uplynuly už dva roky, tak bychom si mohli opět zpestřit výuku fyziky a načerpat nové poznatky v další velké soutěži, tentokrát zaměřenou na výrobu elektrické energie u nás.

V současné době je toto téma velmi často probíráno jak ve spojitosti s ochranou životního prostředí, tak v souvislosti s využíváním alternativních zdrojů, které nahrazují vyčerpatelné zdroje energie a jejichž zásoby se na naší planetě rychle zmenšují. Pro naši republiku je také velmi časté téma dostavby jaderných elektráren, protože je třeba do budoucna počítat s omezenou životností stávajících elektráren.

Bez elektrické energie si nikdo z nás už život nedovede představit, proto je užitečné vědět alespoň základní informace o tom, kde se tato energie bere, jakým způsobem se dostává do našich domovů a kterým významným osobnostem naší historie za to všechno vděčíme.

Naše soutěž pro všechny žáky II. stupně se bude skládat z pěti kol a v každém z nich se zaměříme na jinou oblast výroby elektřiny. V únorovém kole budeme zjišťovat všeobecné údaje o výrobě elektřiny u nás. V březnovém kole se můžete těšit na průzkum elektráren vyrábějících v našem státě nejvíce elektrické energie. V dubnu navštívíme velké elektrárny, o jejichž dostavbě se nejčastěji hovoří. Květnové kolo přinese otázky o elektrárnách zajišťujících rychlou výrobu elektrické energie při jejím náhlém nedostatku. V posledním, červnovém kole se zaměříme na výrobu elektřiny z alternativních zdrojů.

Na ty, co s námi vydrží soutěžit a úspěšně získávat informace po celou dobu, čekají hodnotné ceny a samozřejmě, jako pokaždé, i něco navíc...

Všem žákům přejeme hodně úspěchů v naší soutěži!

Pravidla soutěže:

  • Otázky každého kola a následně i řešení kola minulého budou zveřejněny vždy na začátku měsíce na nástěnce vedle učebny fyziky a na webu školy v sekci „Aktivity školy" – „Projekty".
  • Žáci II. stupně odevzdávají řešení do kabinetu fyziky na papíře A4 nebo A5 nejpozději do konce každého měsíce.
  • Řešení musí obsahovat jméno, příjmení, třídu a měsíc odevzdání.

Autorky: Mgr. Jindřiška Špačková, Mgr. Lenka Pacalová

Zdroj obrázku: www.cez.cz