Vyhlášení soutěže

mapa elektrarenOd naší velké soutěže v rámci Světového roku jádra uplynuly už dva roky, tak bychom si mohli opět zpestřit výuku fyziky a načerpat nové poznatky v další velké soutěži, tentokrát zaměřenou na výrobu elektrické energie u nás.

V současné době je toto téma velmi často probíráno jak ve spojitosti s ochranou životního prostředí, tak v souvislosti s využíváním alternativních zdrojů, které nahrazují vyčerpatelné zdroje energie a jejichž zásoby se na naší planetě rychle zmenšují. Pro naši republiku je také velmi časté téma dostavby jaderných elektráren, protože je třeba do budoucna počítat s omezenou životností stávajících elektráren.

Bez elektrické energie si nikdo z nás už život nedovede představit, proto je užitečné vědět alespoň základní informace o tom, kde se tato energie bere, jakým způsobem se dostává do našich domovů a kterým významným osobnostem naší historie za to všechno vděčíme.

Naše soutěž pro všechny žáky II. stupně se bude skládat z pěti kol a v každém z nich se zaměříme na jinou oblast výroby elektřiny. V únorovém kole budeme zjišťovat všeobecné údaje o výrobě elektřiny u nás. V březnovém kole se můžete těšit na průzkum elektráren vyrábějících v našem státě nejvíce elektrické energie. V dubnu navštívíme velké elektrárny, o jejichž dostavbě se nejčastěji hovoří. Květnové kolo přinese otázky o elektrárnách zajišťujících rychlou výrobu elektrické energie při jejím náhlém nedostatku. V posledním, červnovém kole se zaměříme na výrobu elektřiny z alternativních zdrojů.

Na ty, co s námi vydrží soutěžit a úspěšně získávat informace po celou dobu, čekají hodnotné ceny a samozřejmě, jako pokaždé, i něco navíc...

Všem žákům přejeme hodně úspěchů v naší soutěži!

Pravidla soutěže:

  • Otázky každého kola a následně i řešení kola minulého budou zveřejněny vždy na začátku měsíce na nástěnce vedle učebny fyziky a na webu školy v sekci „Aktivity školy" – „Projekty".
  • Žáci II. stupně odevzdávají řešení do kabinetu fyziky na papíře A4 nebo A5 nejpozději do konce každého měsíce.
  • Řešení musí obsahovat jméno, příjmení, třídu a měsíc odevzdání.

Autorky: Mgr. Jindřiška Špačková, Mgr. Lenka Pacalová

Zdroj obrázku: www.cez.cz

Nepřehlédněte!

Zvýšení ceny obědů

U P O Z O R N Ě N Í Vážení rodiče, od 1. září 2023 dojde ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně z důvodu zdražování potravin a energií (na konci srpna se…

Školička pro budoucí prvňáky

Dne 7. 6. 2023 po dobu ŠKOLIČKY bude přítomna ekonomka školy v kanceláři školní jídelny a v této době je možné přihlásit dítě ke stravování.

Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu do první třídy pro školní rok 2023/2024 jsou zveřejněny v níže uvedeném souboru. Všem děkujeme za spolupráci a důvěru v naši školu. …

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru