Stonehenge na školní zahradě?

  • Vytisknout

IMG 20151103 111653A proč ne? Naše nově vybudované posezení u ohniště vskutku nápadně připomíná tento světoznámý komplex menhirů z Jižní Anglie. Podívejte se na fotografie a posuďte sami.

Jak vlastně stavba originálního a současně účelného místa setkávání ne nepodobného prehistorickému monumentu probíhala? K přebudování nás donutila obtížná údržba travního porostu u ohniště. Rozhodli jsme se proto vydláždit příslušný prostor a postavit nové lavičky. Ty původní dřevěné nám totiž o letních prázdninách nějaký vandal poničil.

Nejprve tedy bylo nutné odkopat drny a hlínu asi 30cm do hloubky, položit netkanou textilii, navézt prosívku, urovnat a pak postavit lavičky z žulových obrubníků. Následně jsme museli prostor vydláždit cihlami a vyspárovat opět prosívkou. Na této práci se podíleli žáci šestých, sedmých i osmých ročníků v hodinách pěstitelství pod vedením p. uč. Veleby a p. uč. Dokulilové.

Bohužel, jako při většině staveb, i nás potkaly hned na začátku nepříjemnosti, kvůli kterým se realizace málem nekonala. Záleží nám však na naší škole a na dětech, pro které přírodní zahradu budujeme, a proto jsme se rozhodli i přes počáteční peripetie pokračovat dál. Výsledek našeho snažení mohou teď směle využívat všichni žáci i jejich rodiče při společných aktivitách.

IMG 20151103 111706

 

 

Autorka: Mgr. Alena Dokulilová