Bezpečný internet

online1V měsíci únoru proběhly přednášky v rámci prevence sociálně patologických jevů, které byly zaměřeny na možné nástrahy internetu a sociálních sítí. „Bojíš se žít offline?“ byla otázka a hlavní téma besedy pro žáky 6. ročníku. Žáci se také seznámili s nástrahami sociálních sítí, pojmem kyberšikana a jak bezpečně zacházet s osobními údaji na internetu. Beseda pro 7. ročníky s názvem Bezpečně online – OMG byla zaměřena na bezpečnost v online prostoru, jak poznat závislost na sociálních sítích, jak sociální sítě ovlivňují chování jedinců. Žáci také zhlédli ilustrační videa zaměřená na skrytou reklamu a manipulaci v online světě.

Mgr. Lucie Sokolová

metodička prevence SPJ

Nepřehlédněte!

Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 NOVĚ

Zápis do 1. třídy se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců Vážení rodiče, z důvodu mimořádných opatření vlády ČR se…

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru