Čas proměn

beseda3V rámci prevence sociálně patologických jevů proběhly v pátek 24. 1. 2020 přednášky „Dospívám aneb život plný změn…“ pro dívky a „Na startu mužnosti“ pro chlapce 7. ročníku. V besedách byli žáci seznámeni se základními poznatky o biologických, psychických a sociálních změnách v období puberty. Jak se chová moje tělo? Jak dodržovat správnou hygienu? Tyto a mnoho dalších otázek byly zodpovězeny dívkám i chlapcům poutavým a poučným způsobem.

Mgr. Lucie Sokolová
metodik prevence SPJ

beseda2

Nepřehlédněte!

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru