Kyberprostor, prostor pro šikanu

kyber1S pojmy „kyberprostor" a „kyberšikana" přišla ve čtvrtek 14. listopadu žáky 5. ročníku seznámit paní Bc. Lucie Šerková, manažerka prevence kriminality Městské policie Třebíč.

Program zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže měl nejen tyto pojmy objasnit, ale zejména poukázat na rizika užívání elektronických médií, jako jsou internet a mobilní telefony, za účelem komunikace, sdílení informací a hraní her ve virtuálním světě. Beseda byla doplněna videoukázkami konkrétních případů kyberšikany včetně rozhovorů s jejich obětmi. Bylo také poukázáno na fakt, že rodiče často ani nevědí, co přesně jejich děti s mobilním telefonem právě prožívají.

Věřím, že tato beseda dovedla páťáky k zamyšlení, zda jejich čas trávený ve virtuálním počítačovém světě je opravdu bezpečný. Nyní už také vědí, jak se v případě kyberšikany zachovat. Důležitá jsou „3 N" – nikdy nic nemazat a hlavně se nebát požádat o pomoc.

Děkujeme paní Bc. Lucii Šerkové za velmi přínosnou besedu. Více lze o této problematice najít na stránkách www.kpbi.cz.

Autorka: Mgr. Marcela Tomková

Nepřehlédněte!

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru