Zvyšujeme právní vědomí našich absolventů

pravni vedomi001Dne 10. 10. 2019 se žáci devátého ročníku zúčastnili přednášky „Zvyšování právního vědomí žáků základních škol". Mgr. Antonín Křoustek z občanského sdružení „Nebojte se policie" v Jihlavě podal poutavý odborný výklad o trestně právní odpovědnosti, o tom, co dělat při ztrátě či odcizení občanského průkazu, jak se zachovat, staneme-li se svědkem trestného činu.

Přestože výše zmíněné téma nezní příliš zábavně, zkušený lektor dokázal vtipnou formou seznámit žáky s jejich právy a povinnostmi při jednání s Policií České republiky. Vysvětlil našim dospívajícím chlapcům a děvčatům s čerstvým občanským průkazem v kapse, které trestné činy a přestupky páchané mladistvými jsou nejběžnější a jaký právní postih jim v případě porušení zákona hrozí. O tom, že přednáška žáky opravdu zaujala, svědčilo velké množství otázek v závěrečné diskusi.

Akce se uskutečnila za finanční podpory Městského úřadu v Třebíči.

Mgr. Radka Marečková

Nepřehlédněte!

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru