Nenič mě, sloužím všem

nenicme1Ve středu 13. března k nám do školy zavítali v rámci preventivního programu Nenič mě, sloužím všem zástupci Městské policie Třebíč. Během dopoledne navštívili všechny tři třídy čtvrtého ročníku. S dětmi si tentokrát povídala Ing. Simona Čížková, strážnice Městské policie v Třebíči, na téma vandalismus, které pro dnešní besedu vybrala paní Mgr. Radka Marečková, metodička prevence sociálně patologických jevů na naší škole.

V úvodu měli žáci vysvětlit, co si představují pod pojmem cizí věc. Také dostali za úkol vzpomenout si, co vidí kolem sebe poničené, když se pohybují po městě, čeho si všimli v dopravních prostředcích... Kdo to asi dělá a proč? Jaké škody někdo dokáže způsobit!

Paní policistka v souvislosti s poškozováním cizích věcí a způsobováním škod na veřejném majetku děti varovala, aby se nenechaly k těmto činnostem navádět od ostatních.

Děvčata a kluci se také dozvěděli, jak mají naložit s nalezenou věcí, kde jsou v Třebíči ztráty a nálezy a kam mají přinést třeba platební kartu. Zopakovali si důležitá telefonní čísla a na závěr dostali reflexní přívěsek na batoh.

Autorka: Mgr. Chlupáčková Hana

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru