Zvyšování právního vědomí žáků základních škol

pravni vedomi001Dne 16. 10. 2018 se žáci devátého ročníku zúčastnili přednášky „Zvyšování právního vědomí žáků základních škol". Odborný výklad o trestně právní odpovědnosti mládeže podal žákům zkušený policista ve výslužbě, Mgr. Antonín Křoustek, ze zapsaného spolku „Nebojte se policie" v Jihlavě. Mladí dospívající se seznámili se svými základními občanskými právy a povinnostmi a s nejdůležitějšími pravomocemi a povinnostmi policistů.

V průběhu interaktivního programu se dozvěděli mnoho užitečných informací z oblasti občanského i trestního práva, byli poučeni o tom, komu a jak prokázat svoji totožnost, co dělat při ztrátě či odcizení občanského průkazu, jak se zachovat, stanou-li se svědkem trestného činu, co je přestupek a co trestný čin, jakým způsobem mladiství nejčastěji porušují zákon a jaké sankce jim za to hrozí apod. O tom, že přednáška žáky opravdu zaujala, svědčilo velké množství otázek v závěrečné diskusi.

Mgr. Radka Marečková

pravni vedomi003

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru