Programy dlouhodobé primární prevence rizikového chování

rizikPodzim na naší škole patří každý rok interaktivním programům dlouhodobé primární prevence sociálně patologických jevů. Od října do listopadu probíhal ve všech třídách na druhém stupni školy program zvaný „Neztrácej čas", zaměřený na prevenci látkových i nelátkových závislostí a kvalitní způsob trávení volného času. Žáci se dozvěděli, co to vlastně psychotropní látky jsou, jakým způsobem mění prožívání a chování člověka nebo jaký je jejich negativní dopad na tělesné i psychické zdraví a uplatnění jedince ve společnosti.

V diskusi s odbornými pracovnicemi Střediska výchovné péče STŘED si upřesňovali své dosavadní znalosti, vysvětlovali fakta a vyvraceli mýty o alkoholu, nikotinu, marihuaně a jiných drogách. Formou hry vybírali nejvhodnější postup, jak nabízenou drogu (především alkohol a cigarety) odmítnout a nevyčlenit se z vrstevnické skupiny i jak si hledat kamarády podle zájmů a zálib a vyhnout se tzv. „závadovým partám"; zkrátka a dobře se učili žít zdravě a v pohodě.
Akce byla spolufinancována z grantového programu Prevence kriminality a drogové problematiky z Grantového systému Zdravého města Třebíč 2017

zdrave mesto

 

 

Autorka: Mgr. Radka Marečková

 

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlášky obědů

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ODHLÁŠKY OBĚDŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 SE PŘIJÍMAJÍ DO 27. 6. 2018 DO 14:00 HODIN. V TERMÍNU 25. - 29. 6. 2018 V DOBĚ OD 11:00 DO 13:30…

Pronájem tělocvičny

Od 1. 5. 2018 nebude možné uzavírat nové smlouvy o pronájmu tělocvičny a hřiště z důvodu omezeného provozu (dlouhodobá nepřítomnost správcové tělocvičny - nemoc…

Nejbližší akce školy
Nahoru