Exkurze 8. C do firmy DOMY D.N.E.S s. r. o.

  • Vytisknout

P5070009Dne 7. května jsme se s panem třídním učitelem vydali na exkurzi do výrobního areálu a skladu firmy DOMY D.N.E.S. s.r.o., abychom se něco dozvěděli o tom, jak se staví dřevěné nízkoenergetické stavby a o dalších aktivitách této společnosti.

Jedním z cílů exkurze bylo zjistit, které profese jsou pro tento podnik  potřebné.

V provozovně nás přivítal pan Milan Března, který nás provedl výrobním areálem, kde jsme viděli, jak vzniká krov ke střeše domu. K prohlídce patřilo seznámení s různými stroji, které byly pro nás doposud neznámé. Během prohlídky nás pan Března informoval o všech důležitých aspektech stavby domů. Po ukončení obhlídky výrobní haly jsme se sešli venku, kde jsme se mohli ochotného průvodce zeptat na to, co nám ještě vrtalo hlavou. Po zodpovězení všech otázek zvídavých spolužáků jsme se společně vyfotili u napodobeniny Eiffelovy věže, která byla vytvořena z nosníků sloužících ke stavbě krovu domu.

Návštěva firmy byla zajímavá a poučná.

Autor: Lukáš Ramach, 8. C

P5070003P5070005P5070006P5070010