Exkurze 8. C do firmy DOMY D.N.E.S s. r. o.

P5070009Dne 7. května jsme se s panem třídním učitelem vydali na exkurzi do výrobního areálu a skladu firmy DOMY D.N.E.S. s.r.o., abychom se něco dozvěděli o tom, jak se staví dřevěné nízkoenergetické stavby a o dalších aktivitách této společnosti.

Jedním z cílů exkurze bylo zjistit, které profese jsou pro tento podnik  potřebné.

V provozovně nás přivítal pan Milan Března, který nás provedl výrobním areálem, kde jsme viděli, jak vzniká krov ke střeše domu. K prohlídce patřilo seznámení s různými stroji, které byly pro nás doposud neznámé. Během prohlídky nás pan Března informoval o všech důležitých aspektech stavby domů. Po ukončení obhlídky výrobní haly jsme se sešli venku, kde jsme se mohli ochotného průvodce zeptat na to, co nám ještě vrtalo hlavou. Po zodpovězení všech otázek zvídavých spolužáků jsme se společně vyfotili u napodobeniny Eiffelovy věže, která byla vytvořena z nosníků sloužících ke stavbě krovu domu.

Návštěva firmy byla zajímavá a poučná.

Autor: Lukáš Ramach, 8. C

P5070003P5070005P5070006P5070010

Nepřehlédněte!

Výsledky zápisu

V následujícím souboru najdete výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2022/23. Výsledky budou následně aktualizovány. vysledky zapisu 2022.pdf

Ceny obědů

U P O Z O R N Ě N Í Od května 2022 dojde ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně z důvodu zdražování potravin a energií (na konci dubna se budou zálohy…

Online zápis do základní školy

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2022 šestý rok svého věku a dosud do…

Vyhlášení konkurzního řízení

Rada města Třebíče rozhodla svým usnesením č. 17/3/RM/2022 ze dne 10. 02. 2022 o vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele/ředitelky ZŠ Třebíč Týnská…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru