Útržky z deníku Cecilky

  • Vytisknout

maskot 2V čase předvánočním na naši školu doputovala Cecílie, jež je maskotem spřátelené slovenské školy v Nových Zámcích.

Cecilka, jak ji žáci tamější 8. třídy nazývají, nese jméno po své slavné předchůdkyni Sv. Cecílii, jež je patronkou hudebníků. A jelikož žáci osmé třídy jsou horliví zpěváci a účastní se různých pěveckých soutěží, bylo pro ně snadné vybrat právě tohoto maskota.

S Cecílií docestoval i deník, kde jsme se dočetli mnoho zajímavého o žácích, jejich škole i městě. A jak o sobě žáci sami píší, jsou převážně umělecká třída čítající 15 děvčat a 5 chlapců a sami se nazývají „krejzy kolektivem".

Historie městečka Nové Zámky se datuje od roku 1545, kdy byla na levém břehu řeky Nitry vystavěna pevnost. Po jejím dobudování byla tato pevnost považována za jednu z nejlepších pevností habsburské monarchie.

Zakladatelem školy byl Anton Bernolák, který byl knězem, šlechticem a jazykovědcem. V Nových Zámcích působil jako farář a stal se správcem městské školy.

Cecilka tu s námi stráví tento školní rok a bude se zapojovat do různých akcí školy, ať může slovenské škole představit bohatost naší výuky. S žáky stráví i různé chvíle v jejich domovech. Vánoce Cecilka strávila v domácnosti žákyně Kamily Klepáčkové ze 7. B a mohla se tak zúčastnit českých Vánoc.

Autorka: Mgr. Lenka Musilová