Útržky z deníku Cecilky

maskot 2V čase předvánočním na naši školu doputovala Cecílie, jež je maskotem spřátelené slovenské školy v Nových Zámcích.

Cecilka, jak ji žáci tamější 8. třídy nazývají, nese jméno po své slavné předchůdkyni Sv. Cecílii, jež je patronkou hudebníků. A jelikož žáci osmé třídy jsou horliví zpěváci a účastní se různých pěveckých soutěží, bylo pro ně snadné vybrat právě tohoto maskota.

S Cecílií docestoval i deník, kde jsme se dočetli mnoho zajímavého o žácích, jejich škole i městě. A jak o sobě žáci sami píší, jsou převážně umělecká třída čítající 15 děvčat a 5 chlapců a sami se nazývají „krejzy kolektivem".

Historie městečka Nové Zámky se datuje od roku 1545, kdy byla na levém břehu řeky Nitry vystavěna pevnost. Po jejím dobudování byla tato pevnost považována za jednu z nejlepších pevností habsburské monarchie.

Zakladatelem školy byl Anton Bernolák, který byl knězem, šlechticem a jazykovědcem. V Nových Zámcích působil jako farář a stal se správcem městské školy.

Cecilka tu s námi stráví tento školní rok a bude se zapojovat do různých akcí školy, ať může slovenské škole představit bohatost naší výuky. S žáky stráví i různé chvíle v jejich domovech. Vánoce Cecilka strávila v domácnosti žákyně Kamily Klepáčkové ze 7. B a mohla se tak zúčastnit českých Vánoc.

Autorka: Mgr. Lenka Musilová

Nepřehlédněte!

Výsledky zápisu

V následujícím souboru najdete výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2022/23. Výsledky budou následně aktualizovány. vysledky zapisu 2022.pdf

Ceny obědů

U P O Z O R N Ě N Í Od května 2022 dojde ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně z důvodu zdražování potravin a energií (na konci dubna se budou zálohy…

Online zápis do základní školy

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2022 šestý rok svého věku a dosud do…

Vyhlášení konkurzního řízení

Rada města Třebíče rozhodla svým usnesením č. 17/3/RM/2022 ze dne 10. 02. 2022 o vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele/ředitelky ZŠ Třebíč Týnská…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru