Útržky z deníku Cecilky

maskot 2V čase předvánočním na naši školu doputovala Cecílie, jež je maskotem spřátelené slovenské školy v Nových Zámcích.

Cecilka, jak ji žáci tamější 8. třídy nazývají, nese jméno po své slavné předchůdkyni Sv. Cecílii, jež je patronkou hudebníků. A jelikož žáci osmé třídy jsou horliví zpěváci a účastní se různých pěveckých soutěží, bylo pro ně snadné vybrat právě tohoto maskota.

S Cecílií docestoval i deník, kde jsme se dočetli mnoho zajímavého o žácích, jejich škole i městě. A jak o sobě žáci sami píší, jsou převážně umělecká třída čítající 15 děvčat a 5 chlapců a sami se nazývají „krejzy kolektivem".

Historie městečka Nové Zámky se datuje od roku 1545, kdy byla na levém břehu řeky Nitry vystavěna pevnost. Po jejím dobudování byla tato pevnost považována za jednu z nejlepších pevností habsburské monarchie.

Zakladatelem školy byl Anton Bernolák, který byl knězem, šlechticem a jazykovědcem. V Nových Zámcích působil jako farář a stal se správcem městské školy.

Cecilka tu s námi stráví tento školní rok a bude se zapojovat do různých akcí školy, ať může slovenské škole představit bohatost naší výuky. S žáky stráví i různé chvíle v jejich domovech. Vánoce Cecilka strávila v domácnosti žákyně Kamily Klepáčkové ze 7. B a mohla se tak zúčastnit českých Vánoc.

Autorka: Mgr. Lenka Musilová

Nepřehlédněte!

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru