Beseda Jak se nestát obětí

beseda1V průběhu měsíce května se chlapci a dívky z 8. ročníku zúčastnili besedy se strážníky Městské policie v Třebíči na téma Jak se nestát obětí.

Manažerka prevence kriminality Bc. Lucie Šerková nejprve žákům objasnila, jaká je územní působnost městské a státní policie a jaké jsou jejich pravomoci, vysvětlila rozdíl mezi trestnými činy a přečiny. Mnohý mladý muž či mladá dívčina si sáhli do svědomí při výčtu porušení zákona, kterých se dospívající nejčastěji dopouštějí, a trestů, které jim za to hrozí. Ve společné diskusi byli žáci seznámeni s nejčastěji se vyskytujícími nebezpečnými situacemi a způsoby, jak se jim vyhnout, případně jak je co nejlépe zvládnout a nestát se tak obětí trestného činu. Zopakovali si také čísla tísňového volání.
Druhá část programu se odehrávala v prostorách tělocvičny. Strážníci srozumitelným způsobem vysvětlili žákům pasáže ze zákonných paragrafů o sebeobraně (význam termínů nutná a přiměřená obrana) a poté přistoupili k praktickým a užitečným ukázkám toho, jak se zachovat, jsme-li napadeni útočníkem. Osmáci tak nyní již vědí, kde se na lidském těle nacházejí bolestivé body, na které je vhodné se zaměřit, chceme-li agresora zneškodnit, či přinejmenším získat výhodu umožňující nám únik do bezpečí.

Mgr. Radka Marečková

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru