>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště k udržení výuky na naší škole.

Jedná se o tzv. on-line způsob zadávání školních úkolů pro samostatnou domácí přípravu žáků.

Od pondělí 16. března začnou vyučující jednotlivých předmětů zasílat žákům pokyny k domácímu samostudiu, učební materiály, výukové prezentace, pracovní listy... Ke všem dokumentům budou mít žáci veřejný přístup prostřednictvím webových stránek naší školy pod odkazem On-line výuka.

>>> On-line výuka <<<

Povinností žáka je pravidelně sledovat obsah sdílené složky své třídy na webovém úložišti, řídit se pokyny učitelů a svědomitě plnit zadané úkoly. Pokud si vyučující od žáků vyžádá zpětnou vazbu, např. formou vypracovaných pracovních listů, žák si příslušný dokument stáhne a uloží do svého počítače. Zadanou práci vyplní, uloží pod svým jménem a dle instrukcí učitele předá pomocí emailu, nebo jinou předem dohodnutou formou.

Autor: PaedDr. Pavel Kessner

Nepřehlédněte!

Volby do školské rady

Termíny konání voleb: - pro pedagogické pracovníky: 8. 9. 2020   ve sborovně školy od 7:30 do 7:55 hod. - pro zákonné zástupce žáků: 8. 9. 2020   ve…

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru