Kalendář akcí

  Denní plán - pátek

  1. 11. 2019
  Kategorie: Týdenní plán

  8. ročník (výběr) - exkurze do Brna (Mgr. Blažek, Mgr. J. Špačková, Mgr. Florián) 09:35 4. B - Vánoční keramika (Mgr. Čermáková Tomanová, R. Adámková, L. Vorlíčková)

  Denní plán - pondělí

  4. 11. 2019
  Kategorie: Týdenní plán

  10:50 2. A - Vánoční keramika (Mgr. Kafková, R. Adámková, L. Vorlíčková) 14:00 ŠD a ŠK - Bijásek 16:00 "Václavská miniškolička"

  Denní plán - úterý

  5. 11. 2019
  Kategorie: Týdenní plán

  07:55 Halová kopaná - 6. a 7. ročník - okresní kolo (Mgr. Florián) 07:55 3. B, 4. B - výuka plavání (Mgr. Dvořák, Mgr. Čermáková Tomanová) 09:55 9. C ...

  Denní plán - středa

  6. 11. 2019
  Kategorie: Týdenní plán

  10:50 9. A - exkurze na ÚP (Mgr. Pleskač)

  Denní plán - čtvrtek

  7. 11. 2019
  Kategorie: Týdenní plán

  08:30 Ekologická konference (Mgr. Dokulilová) 13:00 Setkání školních metodiků prevence (Mgr. Marečková)

  Denní plán - pátek

  8. 11. 2019
  Kategorie: Týdenní plán

  07:55 1. A - návštěva pracovníků SPC Březejc (Mgr. Chlupáčková) 10:15 1. B - beseda v knihovně (Mgr. Folberová)

  Denní plán - pondělí

  11. 11. 2019
  Kategorie: Týdenní plán

  08:00 MŠ Svatoslav - Vánoční keramika (R. Adámková, L. Vorlíčková) 08:15 2. A - beseda v knihovně (Mgr. Kafková)

  Denní plán - úterý

  12. 11. 2019
  Kategorie: Týdenní plán

  07:55 3. B, 4. B - ukončení výuky plavání (Mgr. Dvořák, Mgr. Čermáková Tomanová) 07:55 4. A - beseda v rámci prevence SPJ - "Bezpečně doma i venku" (Mgr. Koudelová)

  Denní plán - středa

  13. 11. 2019
  Kategorie: Týdenní plán

  ODPADÁ VÝUKA NEPOVINNÉHO PŘEDMĚTU ŘÍMSKO-KATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ 10:50 9. B - exkurze na ÚP (Mgr. J. Špačková) 10:50 5. C - Vánoční keramika (Mgr. Tomk ...

  Denní plán - čtvrtek

  14. 11. 2019
  Kategorie: Týdenní plán

  07:30 schůzka vyučujících Aj 07:55 Florbal - 6. a 7. ročník - okrskové kolo (Mgr. Florián) 07:55 5. A - program v rámci prevence SPJ – „Kyberprostor“ ...

  Denní plán - pátek

  15. 11. 2019
  Kategorie: Týdenní plán

  10:15 4. C - beseda v knihovně (Mgr. Charvátová) 10:50 3. A - Vánoční keramika (Mgr. Cahová, R. Adámková, L. Vorlíčková)

  Denní plán - neděle

  17. 11. 2019
  Kategorie: Týdenní plán

  15:00 Sametová třicítka - oslava státního svátku s lampionovým průvodem

  Denní plán - pondělí

  18. 11. 2019
  Kategorie: Týdenní plán

  09:00 Pracovní setkání ředitelů škol (ŘŠ) 09:00 2. B – beseda v knihovně (Mgr. Vitoušová) 12:00 Porada ekonomů MěÚ Třebíč (V. Bělková, DiS.)

  Denní plán - úterý

  19. 11. 2019
  Kategorie: Týdenní plán

  07:55 3. A, 4. A – zahájení výuky plavání (Mgr. Cahová, Mgr. Koudelová) 08:50 9. C – prezentace SŠ stavební Třebíč 09:55 8. A + 8. B – výběrové zjišť ...

  Denní plán - středa

  20. 11. 2019
  Kategorie: Týdenní plán

  08:50 Dějepisná olympiáda pro žáky 8. a 9. ročníku – školní kolo (Mgr. Švecová) 09:55 1. A – Vánoční keramika (Mgr. Chlupáčková, R. Adámková, L. Vorlíčková)

  Denní plán - čtvrtek

  21. 11. 2019
  Kategorie: Týdenní plán

  07:55 Florbal – 8. a 9. ročník – okrskové kolo (Mgr. Florián)

  Denní plán - pátek

  22. 11. 2019
  Kategorie: Týdenní plán

  07:55 3. B – beseda v knihovně (Mgr. Dvořák) 09:15 4. A – beseda v knihovně (Mgr. Koudelová) 09:55 9. B – Fakescape – vzdělávací program v rámci medi ...

Nepřehlédněte!

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru