Vyšetřování ztráty třídní knihy

tridni kniha015Václavské divadélko při Základní škole Třebíč, Horka-Domky pod skvělým vedením principálky Ireny Nahodilové nastudovalo v tomto školním roce nestárnoucí komedii z repertoáru Divadla Járy Cimrmana Vyšetřování ztráty třídní knihy.

Divadelní hra pojednává o snaze donutit žáky sedmé třídy k navrácení třídní knihy, po níž se slehla zem již před sedmi lety. Zkušení divadelníci, chlapci 8. a 9. ročníku, se bravurně vžili do čtyř hlavních postav (třídní učitel, ředitel školy, inspektor a zemský školní rada) a pokusili se využít rozličné metodické postupy k dosažení svého cíle, jímž je právě navrácení tak důležité třídní knihy. Nutno dodat, že veškerá jejich snaha je zcela marná a třída v podobě nespolupracujícího obecenstva čtyřem váženým autoritám absolutně nevyjde vstříc.

Je pravda, že třídní kniha se sice nenajde, ale úsměvy na tvářích odcházejících diváků mluví za vše. Celému ansámblu se opět podařilo odvést velmi dobrou práci. Smích v hledišti jim byl tou pravou odměnou.

Renata Špačková

A zde najdete záznam z akce Václavské divadélko ZŠ Horka-Domky ke Dni učitelů
https://youtu.be/x8y63EC21sM

Nepřehlédněte!

Výsledky zápisu

V následujícím souboru najdete výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2022/23. Výsledky budou následně aktualizovány. vysledky zapisu 2022.pdf

Ceny obědů

U P O Z O R N Ě N Í Od května 2022 dojde ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně z důvodu zdražování potravin a energií (na konci dubna se budou zálohy…

Online zápis do základní školy

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2022 šestý rok svého věku a dosud do…

Vyhlášení konkurzního řízení

Rada města Třebíče rozhodla svým usnesením č. 17/3/RM/2022 ze dne 10. 02. 2022 o vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele/ředitelky ZŠ Třebíč Týnská…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru