Václavské divadélko vystoupilo v Praze

02Ve čtvrtek 9. ledna 2020 vycestovalo Václavské divadélko do pražských Holešovic, aby zde sehrálo dvě představení Pohádky o Popelce pro děti z mateřské školy U Pergamenky. Obě představení se odehrála v příjemném prostředí a nadchla obecenstvo tvořené dětmi a jejich učitelkami. Náš soubor byl odměněn velkým potleskem. Po skončení představení jsme se vydali na společný oběd a v odpoledních hodinách jsme navštívili Národní zemědělské muzeum.

Zdálo by se, že pro naše děti bude takováto návštěva nezáživná. Ale expozice děti doslova nadchla! Exponáty jsou totiž rozděleny do oblastí „život", „voda v krajině", „gastronomie", „rybářství", „myslivost" a „laboratoř ticha" a všechny oblasti jsou velmi zajímavě a poutavě zpracovány. Zvlášť děti, které navštívily naše hlavní město poprvé, si odvezly trvalé zážitky.
Děti ze souboru si zaslouží velké uznání a poděkování za vzorně odvedenou práci a reprezentaci školy při velkém počtu vystoupení. Poděkování patří také vedení naší školy a pedagogům, kteří jsou vždy nápomocni naší činnosti.
Poslední vystoupení Pohádky o Popelce může třebíčská veřejnost zhlédnout v Pasáži dne 25. 1. 2020 v 16:00 hod. Všichni jste srdečně zváni.


Irena Nahodilová

Nepřehlédněte!

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru