Václavské divadélko - Pohádka o Popelce

popelka09Snad nejznámější pohádka na světě, příběh chudé dívky, která se přes noc stává princovou vyvolenou ... Popelka je milé hodné děvče, které žije s macechou a jejími dvěma dcerami. Macecha i nevlastní sestry nemají Popelku rády a mimo jiné se jí snaží všemožně zabránit v tom, aby se zúčastnila plesu, na kterém si má tamní princ konečně najít nevěstu. Osud však Popelce přeje více...

Pódium školního divadla tentokrát patřilo našim mladším hercům, kteří předvedli nejen svůj herecký talent, ale také zpěv a tanec. Představení, velmi uctivé ke klasice, zpestřily veselé vstupy zvířátek a to vše v kulisách výtvarně zpracovaných ředitelem školy Pavlem Kessnerem a paní učitelkou Ilonou Krátkou. Výborné herecké výkony přivedly nejednou návštěvníky divadla k srdečnému smíchu, a proto se nelze divit, že byli herci v závěru svého vystoupení odměněni bouřlivým potleskem.

Odcházeli jsme nadšení a příjemně naladění do další práce.

Vše, co děti umí, však nepřichází samo ... děkujeme tedy režii, paní vychovatelce Ireně Nahodilové.

Autorka: Mgr. Jitka Doležalová

Nepřehlédněte!

Volby do školské rady

Termíny konání voleb: - pro pedagogické pracovníky: 8. 9. 2020   ve sborovně školy od 7:30 do 7:55 hod. - pro zákonné zástupce žáků: 8. 9. 2020   ve…

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru