Doba kamenná

pravek07Může se zdát, že období pravěku a primitivních lidí je nám na hony vzdáleno a s dnešním světem nemá nic společného. Letošní představení Václavského divadélka, Doba kamenná, ale tento postoj spolehlivě vyvrací. Některé společenské projevy jsou prostě nadčasové a stávají se archetypem. Mladí herci vsadili na humor a to se rozhodně vyplatilo.

Hlavní dějovou myšlenkou je naprosto současná touha rádoby chytráků ovládat osoby, které na první pohled nepůsobí úplně chytře. Protože ale nakonec zvítězí zdravý selský rozum a moudrost stáří, jsou podvodníci odhaleni. Dospělý divák by si určitě měl uvědomit paralelu s dnešní politickou situací, která, víc než co jiného, připomíná pokrytecké ovládání stáda, které zapomnělo, že umí myslet vlastní hlavou.

Mnozí z diváků se jistě najdou ve scénách interpretujících odlišný pohled mužů a žen na každodenní život a rozdělení rolí. Pasáž, popisující objev využití spadaných švestek, pak můžeme považovat přímo za národní téma.

Všichni protagonisté podali skvělé výkony, při nichž se nelze nudit, hra neobsahuje žádné hluché místo. Zvláštní uznání si zaslouží i kostýmy, které jsou propracované do nejmenšího detailu.

Václavské divadélko tedy ani letos nezklamalo a udržuje si dlouholetou vysoko nastavenou laťku kvality.

Mgr. Ilona Krátká

Nepřehlédněte!

Volby do školské rady

Termíny konání voleb: - pro pedagogické pracovníky: 8. 9. 2020   ve sborovně školy od 7:30 do 7:55 hod. - pro zákonné zástupce žáků: 8. 9. 2020   ve…

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru