14. rok Václavského divadélka

  • Vytisknout

14 let_divadlo_003Již čtrnáctým rokem vystupuje Václavské divadélko při ZŠ Třebíč, Horka-Domky. Za tuto dobu si získalo své příznivce mezi dětmi základních i mateřských škol, při představeních však nechybí ani úsměv a pobavení na tvářích dospělých diváků. Zúčastňuje se umělecké divadelní přehlídky v Praze „To je hlína." Účinkuje rovněž při některých společenských a kulturních akcích pořádaných Městem Třebíč. V divadélku se vystřídalo za tuto dobu mnoho dětí. Rádi se přicházejí podívat na současná představení svých nástupců nebo aspoň zavzpomínat. Velmi si vážíme podpory školy pro naši činnost, oceňujeme zájem rodičů.

Děti prvního stupně v letošním roce nastudovaly divadelní pohádku „ Kouzelný zvoneček ". Hlavní blok letošních vystoupení se odehrál v období od 14. 5. 2018 do 18. 5. 2018 v divadelním sále naší školy. Zde proběhla vystoupení pro okolní mateřské školy, dětský stacionář, pro žáky naší školy.

Pro rodiče a přátele školy vystoupily děti 17. 5. 2018. Další příjemné setkání pro ostatní dětskou veřejnost se uskuteční dne 24. 5. 2018 v Městské knihovně Třebíč.

Závěrečné vystoupení bude rovněž pro veřejnost a uskuteční se dne 2. 6. 2018 na třebíčském hudebním festivalu Zámostí. Začátek je v 15:00. Všichni jste na něj srdečně zváni.

Autorka: Irena Nahodilová