Otevřené památky a srdce po třinácté

  • Vytisknout

divadloZavedená akce Městského kulturního střediska Třebíč nazvaná Otevřené památky a srdce, věnovaná zejména handicapovaným spoluobčanům, proběhla ve čtvrtek 12. října 2017 už po třinácté. Jak sám název napovídá, kromě srdcí všech zainteresovaných organizací, otevřeny jsou také zdejší památky umožňující bezbariérový přístup. Hned ráno se klienti příslušných institucí sešli v Zadní synagoze v židovské čtvrti, jednoho z dvojice kulturních a historických skvostů zapsaných v prestižním seznamu světového dědictví UNESCO. Tam už na ně čekali žáci Základní školy Třebíč, Horka-Domky, aby se svým Václavským divadélkem zahráli vtipnou epizodu ze života.

Mladí divadelníci si počínali takřka profesionálně, bylo vidět, že divadlo je pro ně opravdu prkny, která znamenají svět. Diváci to dobře poznali a také představení náležitě ocenili potleskem. Bylo až dojemné pozorovat školáky v čele s principálkou divadélka Irenou Nahodilovou v "zákulisí", improvizovném na schodišti vedoucím k ženské galerii. Vládla tam výborná dělná atmosféra, kde jeden fandí druhému a s plnou důvěrou plní pokyny pricipálky-režisérky.

Den, kdy památky jsou handicapovaným přístupny zcela zdarma, pokračoval v předzámčí či bazilice sv. Prokopa. V podvečer pak vystoupilo v divadle Pasáž zcela jedinečné a vynikající hudební těleso léta spjaté s pražským Jedličkovým ústavem, tedy skupina The Tap Tap. O tom, že den otevřených srdcí tak dostal plný rozměr, netřeba pochybovat!

Autor: František Jůza