Víčka a divadélko pro Vojtíška

  • Vytisknout

divadelko 2014 007Plavovlasý Vojtíšek Dufek by mohl být docela obyčejným klučinou, kdyby do jeho osudu nebyla zasáhla nepříjemná choroba. Malý Vojta trpí dětskou mozkovou obrnou. Tato záludná nemoc nejen že snižuje chlapcovu kvalitu života, ale nadto je její léčba značně finančně nákladná. ZŠ Horka-Domky před Vojtíškovým údělem nezavírá oči a snaží se mu i jeho rodičům břímě drahé zdravotnické péče alespoň trošku ulehčit.

Dlouhodobě u nás proto probíhá dobročinná sbírka Víčka pro Vojtíška, která spočívá v tom, že rozmanitá přinesená víčka z obalových materiálů jsou následně „směněna" za odpovídající finanční obnos, který bývá poukázán Vojtíškovým rodičům.

Tím však charitativní činnost, jíž se snaží naše škola nemocnému chlapečkovi pomáhat, nekončí. Mladí herci z věhlasného Václavského divadélka se spolu se svojí uměleckou vedoucí Irenou Nahodilovou rozhodli uspořádat uvedení letos nastudovaného kusu nesoucího název Tři zlaté zuby děda Vševěda, s nímž sklízejí úspěch na jevištích doma i v zahraničí. Charitativní představení odehrál již světem protřelý divadelnický ansámbl ve čtvrtek 12. června v Národním domě, když krátce po 17. hodině vstoupil na prkna, která znamenají svět, před hlediště zaplněné diváky z řad žáků, rodičů a přátel školy. Ti svojí účastí na této akci prokázali, že jsou lidmi dobré vůle. Zařadili se mezi ně rovněž významní hosté z oblasti veřejného života – první místostarosta Městského úřadu Třebíč, pan Mgr. Pavel Pacal, třebíčský místostarosta RNDr. Pavel Svoboda a paní Jaromíra Hanáčková, ředitelka MKS v Třebíči. Z účasti na tomto dobročinném setkání se omluvil hejtman Kraje Vysočina, MUDr. Jiří Běhounek, ani přes svoji absenci však neopomněl finančně přispět na sbírku pro Vojtíška.

Částka vybraná prostřednictvím dobrovolného vstupného čítající více než úctyhodných 12 500 Kč byla slavnostně předána trojlístku Dufkových – mamince, tatínkovi a tomu nejpotřebnějšímu – malému Vojtíškovi.

Samotné představení plné osobitého humoru bořící, jak jsme již u našeho divadelního souboru zvyklí, zažitá dějová schémata přineslo zcela nový pohled na klasické pohádkové téma. Kovaní náctiletí herci snad s vědomím lidského rozměru této akce odehráli pohádku s ještě větší vervou a nasazením než obvykle. Dali si na svých výkonech setsakramentsky záležet, vždyť jejich přáním bylo vykouzlit úsměv na lících diváků, přičemž tím nejcennějším a nejzářivějším ze všech byl ten na Vojtíškově tvářičce.

Příjemné odpoledne strávené zhlédnutím rozverné pohádky o plešatém a kolozubém mudrci seniorovi společně s cenným kulturním zážitkem přineslo díky dobročinnosti přítomných rodině Dufkových vědomí, že i přes těžkosti, které s sebou Vojtíškova choroba přináší, je v naší společnosti plno lidí, kteří jim neváhají v náročné situaci podat pomocnou ruku. Všem, kteří tak učinili, patří náš dík.

Více fotografií >>>zde<<<.

Autorka: Mgr. Petra Konečná