Václavské divadélko v Šaľe

  • Vytisknout

30V letošním školním roce se nám podařilo navázat kontakty s vedením Základní školy Jána Hollého ve slovenské Šaľe. První dohodnutou společnou akcí bylo setkání ředitelů obou škol a divadelní představení mladých herců našeho Václavského divadélka pro žáky prvního stupně slovenské školy.

13. května 2014 jsme se tedy vydali na Slovensko a včas a bez problémů dorazili do spřátelené školy. Byli jsme velmi srdečně uvítáni a po celou dobu naší návštěvy se nám věnoval sám pan ředitel Mgr. Ján Minár.

Dozvěděli jsme se, že ve škole jsou zřízeny mj. sportovní třídy, (házená pro dívky a fotbal pro chlapce), „školské športové stredisko" (vzduchové zbraně, házená pro dívky, atletika), že škola je zapojena do projektu „Škola podporujúca zdravie" a podobně jako my, i ve slovenské Šaľe dbají zejména o kvalitní výuku jazykového projevu, matematického myšlení se zaměřením na informatiku, biologie, geografie a dějepisu. Škola řeší, stejně jako řada základních škol v naší republice, problémy s úbytkem žáků, 375 žáků, kteří navštěvují tuto školu, představuje zhruba polovinu její kapacity. Oba ředitelé se shodli na tom, že finanční prostředky, které stát věnuje školám, jsou nedostatečné.

Dalším bodem programu bylo taneční vystoupení žáků slovenské školy. Tanečníci pod vedením paní učitelky Mgr. Mirky Novotné předvedli ukázky národních tanců a zazpívali překrásné slovenské národní písně.

Potom jsme se všichni přesunuli do kulturního domu v Šaľe, kde naši žáci sehráli pro děti z prvního stupně pohádkovou hru „Tři zlaté zuby děda Vševěda". Slovenské děti našim divadelníkům skvěle rozuměly a výborně se bavily. Také paní učitelky se o výkonu našich mladých herců vyjádřily velmi pochvalně.

Následovala návštěva Centra voľného času Tip Top M. R. Štefánika v Šaľe. Zde instalovaná expozice naše žáky velmi zaujala.

Přiblížil se čas loučení, čas odjezdu. Nás čekala ještě návštěva Bratislavského hradu. V té chvíli se i počasí umoudřilo, přestalo pršet, tak jsme si také tuto část návštěvy Slovenské republiky náležitě užili.

Cesta zpět proběhla v pohodě a už nyní se těšíme na slovenské přátele, kteří navštíví naši školu koncem září.

Více fotografií >>>zde<<<.

Autor: PaedDr. Pavel Kessner, ŘŠ