Václavský den očima dětí I

Kateřina Jourová, 8. B

P1040760Dne 27. září se konala slavnost převeliká, sešly se tam téměř všechny děti z Třebíče a snad celé zastupitelstvo města. Ano, byly to oslavy významné osobnosti, která se stala obětí bratrovraždy. Svatý Václav, jenž je patronem naší školy, která slaví významné životní jubileum – krásných 60 let.

Celé školní hřiště se proměnilo ve středověký jarmark. Nutno říci, že naše třída měla stánek ne moc skromný, nabízeli jsme širokou škálu výrobků od svíček po voňavá levandulová srdíčka. Myslím si, že se tento den vydařil bez nejmenší chybičky. Pro mě byl určitě největší zážitek slavnostní průvod se svatým Václavem v čele.

Tento krásný den byl opravdu výjimečný pro všechny žáky a učitele naší školy. Ještě teď jsme plni dojmů, na které určitě jen tak nezapomeneme.

Sára Tomková, 8. B

Václavský den začal velmi chladně. Šla jsem do školy s obavami, že mi v mém středověkém kostýmu bude pořádná zima. Když jsme se s ostatními spolužáky převlékli do rozličných oděvů, zírala jsem s obrovským údivem, co jsou někteří lidé ochotní na sebe vzít.

Všichni patřičně vyšňoření jsme se vydali ke kabinetu naší paní učitelky třídní, která vhodným žákům přidělila výrobky, jež budeme potřebovat na jarmarku. Já osobně jsem dostala kasičku na denáry a byla jsem šťastná, že budu nejbohatší ve třídě.

Poté jsme se pomalu řadili do slavnostního průvodu. Se zájmem jsem si prohlížela, jaké výrobky mají připravené ostatní třídy. Trochu jsem znejistěla a začala jsem pochybovat, jestli vůbec něco prodáme! Mezitím v davu žáků již převládala netrpělivost a velký neklid, protože jsme čekali na zahájení průvodu již nějak dlouho. Najednou se ozvalo sborové „hurá", protože průvod se konečně pohnul.

Průvod došel na hřiště, kde si hlavní slovo vzal pan ředitel a představil významné hosty. Po krátkých projevech byl středověký jarmark zahájený.

Davy a davy lidí se valily ke stánkům, nenasytní nakupující toužili po všem, co bylo k mání. Je pravda, že ke konci jarmarku měly všechny třídy vyprodáno. My samozřejmě také, ale nakupující ještě stále měli dostatek denárů a toho jsme přece museli využít. Snažili jsme se prodat vše, co nám přišlo pod ruku. A nastoupila skvělá improvizace, nasbírali jsme ploché oblázky a naše vynikající malířka Katka je krásně pomalovala. No nekupte si kamínek pro štěstí! Konkurence nás s údivem pozorovala a možná i trochu záviděla.

Co říci na závěr? Václavský den se vyvedl prostě na jedničku.P1040761

Nepřehlédněte!

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru