Tříkrálový koncert

  • Vytisknout

3kralovykoncert01Letos se uskutečnil místo tradičního vánočního Zpívání na schodech. Termín se přesunul kvůli vysoké nemocnosti žáků a karanténním opatřením před Vánocemi.

Z důvodu epidemiologických opatření se konal v tělocvičně školy. To však vůbec nevadilo. Naopak. Mohli jsme společně využít větší prostor, který tělocvična nabízí.

Zpěváci v hojném počtu, přes čtyřicet žáků, nacvičili vánoční písně, koledy. Zazněly také písně Tři mudrci a Králové od O. Rumla, které vypravují příběh tří králů. Nově byly využity hrací kameny, které píseň příjemně ozvučily. Děti se také dozvěděly o svátku Tří králů a jeho symbolice.

Děkuji všem za milou atmosféru, dětem z prvního stupně, že tak hezky zpívaly s námi, a snad se zase příště sejdeme! Podívejte se na fotografie.

Wanda Velebová