Tříkrálový koncert

3kralovykoncert01Letos se uskutečnil místo tradičního vánočního Zpívání na schodech. Termín se přesunul kvůli vysoké nemocnosti žáků a karanténním opatřením před Vánocemi.

Z důvodu epidemiologických opatření se konal v tělocvičně školy. To však vůbec nevadilo. Naopak. Mohli jsme společně využít větší prostor, který tělocvična nabízí.

Zpěváci v hojném počtu, přes čtyřicet žáků, nacvičili vánoční písně, koledy. Zazněly také písně Tři mudrci a Králové od O. Rumla, které vypravují příběh tří králů. Nově byly využity hrací kameny, které píseň příjemně ozvučily. Děti se také dozvěděly o svátku Tří králů a jeho symbolice.

Děkuji všem za milou atmosféru, dětem z prvního stupně, že tak hezky zpívaly s námi, a snad se zase příště sejdeme! Podívejte se na fotografie.

Wanda Velebová

Nepřehlédněte!

Výsledky zápisu

V následujícím souboru najdete výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2022/23. Výsledky budou následně aktualizovány. vysledky zapisu 2022.pdf

Ceny obědů

U P O Z O R N Ě N Í Od května 2022 dojde ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně z důvodu zdražování potravin a energií (na konci dubna se budou zálohy…

Online zápis do základní školy

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2022 šestý rok svého věku a dosud do…

Vyhlášení konkurzního řízení

Rada města Třebíče rozhodla svým usnesením č. 17/3/RM/2022 ze dne 10. 02. 2022 o vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele/ředitelky ZŠ Třebíč Týnská…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru