Projektový den v 5. C

porjekt5c009V hodinách vlastivědy už několik týdnů putujeme po Evropě. Poznáváme evropská pohoří, nížiny, vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo a zejména polohu jednotlivých států a jejich hlavních měst. Práce na projektu o Evropě začala rozdělením dětí do skupin. V rámci domácí přípravy začaly vyhledávat, shromažďovat a třídit informace k tomuto tématu.

V pondělí 24. února byli ale kluci a holky z 5. C v Evropě doslova po uši. Dopoledne patřilo skupinové práci na projektu. Při této činnosti bylo důležité nejen opětovné třídění informací, ale především vzájemná spolupráce a komunikace. Zejména díky této dovednosti pak výsledná práce stála za to a mohla být prezentována před tabulí.

Autorka: Mgr. Marcela Tomková

Nepřehlédněte!

Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 NOVĚ

Zápis do 1. třídy se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců Vážení rodiče, z důvodu mimořádných opatření vlády ČR se…

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru