Rodilý mluvčí v hodinách anglického jazyka

mluvciV průběhu prvního pololetí měli žáci naší školy možnost ověřit si v hodinách anglického jazyka své znalosti v komunikaci s rodilým mluvčím Aaronem O´Phillipsem. Aaron, jak mu všichni říkali, s žáky komunikoval v angličtině, pokládal jim nejrůznější otázky a snažil se s nimi v rámci konverzace procvičit základní gramatické jevy. Žáci tak měli jedinečnou možnost rozšířit si slovní zásobu, prohloubit své poznatky z anglické gramatiky a ztratit ostych v komunikaci s rodilým mluvčím.

Doufejme, že i v příštím roce budeme mít tuto příležitost a s Aaronem se v hodinách angličtiny zase potkáme.

Mgr. Lenka Musilová

Nepřehlédněte!

Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 NOVĚ

Zápis do 1. třídy se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců Vážení rodiče, z důvodu mimořádných opatření vlády ČR se…

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru