Evropský den jazyků

the-onlinesKaždoroční Den jazyků, který připadá na 26. 9., jsme si letos připomněli návštěvou divadelního představení v anglickém jazyce. Dne 2. 12. 2019 navštívili žáci 3. – 6. ročníku představení plné anglických slovíček, písniček a říkadel s názvem A bold rabbit. Žáci 7. – 9. ročníku se ponořili do tajů života na sociálních sítích s představením The Onlines.

Doufejme, že obě představení žáky nejen motivovala k zájmu o anglický jazyk, ale poskytla jim i zpětnou vazbu o jejich nabytých znalostech z hodin anglického jazyka.


Napsala PKCJ II. stupeň

Nepřehlédněte!

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru