Byli jsme v lese

vlese05Ve středu 23. října se žáci 1. B a 2. A vypravili do lesonické obory, kde LČR Třebíč pořádaly akci Den stromů. Po slavnostním nástupu jsme podle mapky vyhledávali stanoviště s připravenými úkoly.

Děti poznávaly dravce, houby, listnaté a jehličnaté stromy, na čas stavěly dřevěný domek, získávaly nové vědomosti z oboru myslivosti, včelařství i ochrany lesa před kůrovcem.

Dobře jsme obstáli i se znalostmi třídění odpadu. Nejvíce se nám líbila ukázka těžby dřeva a práce s koněm.

Na posledním stanovišti na nás čekalo ohniště a buřty připravené k opékání. Při zpáteční cestě jsme si v autobuse zazpívali. Výlet se vydařil.

Autorky: Mgr. B. Folberová , Mgr. M. Kafková

Nepřehlédněte!

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru