Václavský den ve 4. B

vacladay4b014Dne 27. září se na naší škole konal tradiční Václavský den. První tři hodiny děti strávily ve třídě, kde si připomněly zážitky z prázdnin a nakreslily k nim obrázky. Poté modelovaly z hlíny Věstonickou venuši. Práce to byla zajímavá a na první pohled jednoduchá. Nicméně opak byl pravdou a milá venuše dala některým dětem pěkně zabrat.

 

Poté děti dostaly sladkou odměnu a vyrazili jsme do Libušina údolí poznávat přírodu. Nechyběly ani hrátky na lanovém hřišti.

Autorka: Mgr. Marie Čermáková Tomanová

Nepřehlédněte!

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru