Dramaťák 4. C

dramatak006Když se jednou týdně sejde po vyučování parta holek ve věku kolem deseti let, je o příjemné odpoledne postaráno. Chodí do stejné třídy, rády si hrají, tvoří, experimentují a nechávají se unášet do světa fantazie.

Ve hrách a cvičeních se snažíme zejména o osobnostní rozvoj. Zcitlivujeme vnímání, odstraňujeme zábrany, rozvíjíme pohybové dovednosti, rytmické cítění, zdokonalujeme mluvní projev, objevujeme samy sebe a hledáme svoji přirozenost. Prožitek je to, co nás baví a naplňuje.

Společné hledání a tvoření vyústilo v krátké představení s názvem „Uvidíme!", ve kterém se odráží pohled dětí na život dospělých. V předposledním týdnu tohoto školního roku jej mohli zhlédnout žáci 1. stupně i samotní rodiče a příbuzní mladých umělců.

Velkou zkušeností pro nás bylo setkání s profesionální herečkou a lektorkou MgA. Evou Ventrubovou, Ph.D., která si pro nás ve svém brněnském ateliéru připravila zážitkový a velmi inspirující workshop. Dodnes rády vzpomínáme na jízdu vlakem J.

Kolektiv autorů: Marcela Tomková, Áďa, Elča, Ellinka, Ellis, Emča, Gabča, Kiki, Nelča, Sofča, Sofinka

Nepřehlédněte!

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru