Žáci 3. C na besedě se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou

besedaknihovna09V pondělí 13. května 2019 se uskutečnila v Městské knihovně v Třebíči beseda se spisovatelkou knih pro děti Lenkou Rožnovskou. Zaujala nejen vyprávěním o svých knihách, ale také prozradila pár informací o sobě, rodině a své profesi spisovatelky.

Co se žáci dozvěděli, se můžete dozvědět od Samuela Kije, který vše sepsal do krátkého článku:

Lenka Rožnovská je spisovatelka a napsala 44 knížek. Je jí 47 let a má dva syny. Jednomu je 20 a druhému bude 17 let. Paní spisovatelka je zároveň i paní učitelka českého jazyka. Žije v Ostravě. Posílá texty svých pohádek do redakce, která sídlí v Praze.

V knihovně jsme si s paní Rožnovskou zahráli obsah jedné její knížky „Mobilmánie v pohádkové říši". Divadlo se mi moc líbilo, všechny děti se smály, protože paní spisovatelka měnila hlas. S hraním knížky jí pomáhala i paní učitelka, paní knihovnice i 3 holky a 4 kluci z naší třídy.

Moc se mi to líbilo.

Autoři: Mgr. Petra Charvátová a žák 3. C Samuel Kij

besedaknihovna04besedaknihovna03thumb besedaknihovna06

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru