Duben, měsíc bezpečnosti

dopravko019V prvních dubnových dnech navštívili naši čtvrťáci třebíčské dopravní hřiště. Měli tak možnost ověřit si prožitkovým učením předešlý několikadenní dopravně-výchovný program. Jejich činnost byla pečlivě kontrolována příslušníky Městské policie Třebíč, kteří v závěru celého dopoledne předali úspěšným absolventům testů a zkušebních jízd řidičské průkazy.

Akce se nám líbila a jistě přispěla k posílení vědomostí a dovedností v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Autorky: Mgr. Jitka Doležalová, Mgr. Hana Chlupáčková

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru