Projekt IROP

irop03V rámci projektu „Vybudování multifunkční učebny a zajištění vnitřní konektivity Základní školy Třebíč, Horka-Domky" došlo k modernizaci síťové infrastruktury školy pro potřeby cca 700 uživatelů. Tato modernizace zahrnuje:

1) instalaci nových aktivních síťových prvků 1 Gbps s možností managementu a s využitím členění do virtuálních sítí (VLAN)

2) vybudování robustní bezdrátové sítě 802.11ac ve frekvenčních pásmech 2,4 a 5 GHz pokrývající všechny učebny a další požadované části budovy

3) zajištění kontroly nad webovým obsahem dostupným z lokální sítě.

V současné době dokončujeme vybudování nové multifunkční učebny.

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru