Projekt IROP

irop03V rámci projektu „Vybudování multifunkční učebny a zajištění vnitřní konektivity Základní školy Třebíč, Horka-Domky" došlo k modernizaci síťové infrastruktury školy pro potřeby cca 700 uživatelů. Tato modernizace zahrnuje:

1) instalaci nových aktivních síťových prvků 1 Gbps s možností managementu a s využitím členění do virtuálních sítí (VLAN)

2) vybudování robustní bezdrátové sítě 802.11ac ve frekvenčních pásmech 2,4 a 5 GHz pokrývající všechny učebny a další požadované části budovy

3) zajištění kontroly nad webovým obsahem dostupným z lokální sítě.

V současné době dokončujeme vybudování nové multifunkční učebny.

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

V ÚTERÝ 19. 2. 2019 BUDE OMEZEN PROVOZ KANCELÁŘE ŠKOLNÍ JÍDELNY Z DŮVODU ÚČASTI EKONOMKY ŠKOLY NA SEMINÁŘI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!!!

Lyžařský kurz 2019

Škola v letošním školním roce organizuje dva lyžařské výcvikové kurzy pro 7. ročník v termínech od 3. do 9. února 2019 a od 23. února do 1. března 2019. V…

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Nahoru