Literární dílna pro druháky v MK Třebíč

lit dilna2_006Na čtvrtek 4. 10. 2018 připravila Městská knihovna v Třebíči pro žáky 2. ročníků literární dílnu. Zúčastnila se jí i třída 2. B. Dílnu vedla paní Radana Sedláčková, ředitelka pražského nakladatelství Thovt.

V úvodu dostaly děti složky s barevnými písmeny, ze kterých měly za úkol vytvořit co nejvíce českých slov. Následovalo představení dvou knížek uvedeného nakladatelství.Obě nesly název Kamarádi z lesa. První s podtitulem Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, druhá doplněná rčením V nouzi poznáš přítele. Žáci si pak potichu přečetli určený příběh. Jak správně četli a co vše si z četby zapamatovali, měli pak prokázat správným a úplným vyplněním pracovního listu. Nejlépe si vedli Rozárka, Kamila a Patrik.

V závěru dílny žáci poznávali na obrázcích jednotlivé hrdiny z knížek a povídali o tom, která postava se jim líbila nejvíce.

Autor: Mgr. Miloš Dvořák

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

V ÚTERÝ 19. 2. 2019 BUDE OMEZEN PROVOZ KANCELÁŘE ŠKOLNÍ JÍDELNY Z DŮVODU ÚČASTI EKONOMKY ŠKOLY NA SEMINÁŘI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!!!

Lyžařský kurz 2019

Škola v letošním školním roce organizuje dva lyžařské výcvikové kurzy pro 7. ročník v termínech od 3. do 9. února 2019 a od 23. února do 1. března 2019. V…

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Nahoru