Literární dílna pro druháky v MK Třebíč

lit dilna2_006Na čtvrtek 4. 10. 2018 připravila Městská knihovna v Třebíči pro žáky 2. ročníků literární dílnu. Zúčastnila se jí i třída 2. B. Dílnu vedla paní Radana Sedláčková, ředitelka pražského nakladatelství Thovt.

V úvodu dostaly děti složky s barevnými písmeny, ze kterých měly za úkol vytvořit co nejvíce českých slov. Následovalo představení dvou knížek uvedeného nakladatelství.Obě nesly název Kamarádi z lesa. První s podtitulem Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, druhá doplněná rčením V nouzi poznáš přítele. Žáci si pak potichu přečetli určený příběh. Jak správně četli a co vše si z četby zapamatovali, měli pak prokázat správným a úplným vyplněním pracovního listu. Nejlépe si vedli Rozárka, Kamila a Patrik.

V závěru dílny žáci poznávali na obrázcích jednotlivé hrdiny z knížek a povídali o tom, která postava se jim líbila nejvíce.

Autor: Mgr. Miloš Dvořák

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru