Václavský den třídy 5. A a 5. C

mor bud001Václavský den byl v letošním školním roce pro žáky pátého ročníku naplněn nejen historií, ale byl obohacen i o vlastnoručně vyrobené náramky.

Třídy 5. A a 5. C se ráno od budovy školy vypravily autobusem za poznáním do nedalekých Moravských Budějovic, kde je nejprve čekala prohlídka místního barokně klasicistního zámku z 2. poloviny 17. století, v jehož prostorách sídlí i Muzeum Vysočiny Třebíč se svými expozicemi.

Pod vedením erudovaných průvodkyň žáci zhlédli pozoruhodné archeologické nálezy Moravskobudějovicka, seznámili se s historií města a rovněž si prošli zámecké expozice. Na tuto prohlídku navázala druhá část našeho programu - návštěva původních masných krámů, které byly v polovině 19. století přebudované do tvaru podkovy a nacházejí se nedaleko zámecké budovy.

Po jejich prohlídce následoval samozřejmě nezbytný nákup drobných upomínkových předmětů a pohlednic.

V závěrečné části našeho programu čekaly na páťáky řemeslné dílničky, ve kterých si vyzkoušeli pracovat s keramickou hlínou, vyrobit si kožený či bavlnkový náramek nebo zahrát si na bednáře.

K příjemnému dopoledni zajisté přispěla i návštěva cukrárny, kde se děti po zásluze odměnily malou sladkostí. Čas neúprosně běžel. Z Václavského dne zbývaly už jen poslední minuty, proto jsme se museli odebrat k autobusu.

Pan řidič nás všechny bezpečně dopravil zpět do Třebíče. Za celé dopoledne nám řádně vyhládlo, takže se už každý rozhodně těšil na oběd v naší jídelně.

Příjemné zážitky, dobrá nálada i prosluněné počasí zajisté přispěly k atraktivně a netradičně prožitému dopoledni.

Autorky: Mgr. Ivana Holčapková, Mgr. Helena Prušová

mor bud003

mor bud002

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

V ÚTERÝ 19. 2. 2019 BUDE OMEZEN PROVOZ KANCELÁŘE ŠKOLNÍ JÍDELNY Z DŮVODU ÚČASTI EKONOMKY ŠKOLY NA SEMINÁŘI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!!!

Lyžařský kurz 2019

Škola v letošním školním roce organizuje dva lyžařské výcvikové kurzy pro 7. ročník v termínech od 3. do 9. února 2019 a od 23. února do 1. března 2019. V…

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Nahoru