Václavský den třídy 5. A a 5. C

mor bud001Václavský den byl v letošním školním roce pro žáky pátého ročníku naplněn nejen historií, ale byl obohacen i o vlastnoručně vyrobené náramky.

Třídy 5. A a 5. C se ráno od budovy školy vypravily autobusem za poznáním do nedalekých Moravských Budějovic, kde je nejprve čekala prohlídka místního barokně klasicistního zámku z 2. poloviny 17. století, v jehož prostorách sídlí i Muzeum Vysočiny Třebíč se svými expozicemi.

Pod vedením erudovaných průvodkyň žáci zhlédli pozoruhodné archeologické nálezy Moravskobudějovicka, seznámili se s historií města a rovněž si prošli zámecké expozice. Na tuto prohlídku navázala druhá část našeho programu - návštěva původních masných krámů, které byly v polovině 19. století přebudované do tvaru podkovy a nacházejí se nedaleko zámecké budovy.

Po jejich prohlídce následoval samozřejmě nezbytný nákup drobných upomínkových předmětů a pohlednic.

V závěrečné části našeho programu čekaly na páťáky řemeslné dílničky, ve kterých si vyzkoušeli pracovat s keramickou hlínou, vyrobit si kožený či bavlnkový náramek nebo zahrát si na bednáře.

K příjemnému dopoledni zajisté přispěla i návštěva cukrárny, kde se děti po zásluze odměnily malou sladkostí. Čas neúprosně běžel. Z Václavského dne zbývaly už jen poslední minuty, proto jsme se museli odebrat k autobusu.

Pan řidič nás všechny bezpečně dopravil zpět do Třebíče. Za celé dopoledne nám řádně vyhládlo, takže se už každý rozhodně těšil na oběd v naší jídelně.

Příjemné zážitky, dobrá nálada i prosluněné počasí zajisté přispěly k atraktivně a netradičně prožitému dopoledni.

Autorky: Mgr. Ivana Holčapková, Mgr. Helena Prušová

mor bud003

mor bud002

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru