Václavský den v 3. B

vaclav3b017Ve čtvrtek 27. září se na naší škole uskutečnil již tradiční Václavský den. Pro děti z 3. B připravila pí Jana Kršková z poradny Ruth interaktivní program nazvaný „Po stopách sv. Václava" a svatý Václav opravdu přišel. Seznámil děti se svojí dobou a osudem. Následně byli žáci rozděleni do čtyř rodů a měli za úkol vyrobit si vlastní erb.

Vrcholem byla cesta a výstup na rozhlednu na Pekelném kopci. Nechyběl ani opravdový zlatý poklad.

Autorka: Mgr. Marie Čermáková Tomanová

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru