Exkurze prvňáčků

exkurze 001V pátek 22. června se všechny první třídy z naší školy vydaly hned ráno na cestu k areálu Hasičského záchranného sboru v Třebíči. Asi po 40 minutách chůze jsme došli ke vstupní bráně, kde nás příslušník přivítal a přidělil nám našeho průvodce, profesionálního hasiče Vaška Šalbabu. Ten dostal za úkol přiblížit nám nelehkou práci hasičů a ukázat nám různé přístroje a hasební prostředky, které při výjezdech k mimořádným událostem používají. Docela jsme se divili, co všechno dokáží hasiči naskládat do svých specializovaných aut a jak umí vše, v případě potřeby, rychle použít.

Překvapilo nás, že osádka hasičského auta musí při výjezdu stihnout během dvou minut sjet po tyčích do garáží, obléci si speciální oděv a obuv, nasednout do auta a vyrazit. Proto mají hasiči ve svých věcech perfektní pořádek. Nemají nikdy čas něco hledat, neboť by tím zbytečně zdrželi celou osádku vozu. V tom bychom si z nich měli vzít příklad.

Po prohlídce požární techniky jsme se ještě dozvěděli, že hasiči nejezdí pouze k požárům, ale jsou potřebnými pomocníky při dopravních nehodách, odchytech plazů a včelích rojů, otevírají dveře bytů a odstraňují stromy poškozené vichřicí. Už víme, že je můžeme přivolat vytočením telefonního čísla 150, které však nesmíme nikdy zneužít.

Než jsme se s těmito statečnými muži rozloučili, předvedli nám ještě práci s vysokozdvižnou plošinou a slaňování. Mezi hasiči se nám velice líbilo a rádi bychom je ještě někdy znovu navštívili.

Autor: Mgr. Miloš Dvořák

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru