Marshmallow challenge

marsmelou1O co se jedná? Úkolem přibližně čtyřčlenných týmů bylo postavit co možná nejvyšší věž v časovém limitu 18 minut. K dispozici měly pouze 20 špaget, kousek lepicí pásky, kousek provázku a jeden marshmallow, který musel být umístěn na vrcholu věže.

To, co se zdá být na první pohled jednoduché, bývá často komplikované. Marshmallow Challenge nabyla výjimkou. Jednotlivé týmy přicházely s originálními řešeními, ale některé z nich nakonec zradila stabilita konstrukce a věž spadla. Naštěstí šlo jen o zhroucení věží nikoliv psychiky žáků. :)

Úspěch týmů nezávisel ani tak na jejich věku, jako spíše na jejich schopnosti vymyslet originální řešení, ověřovat navrhované prototypy a ty potom vylepšovat až do finálního návrhu.

Ve třídách zvítězila ta skupina, která postavila nejen nejvyšší, ale i funkční věž, která odolala zemské gravitaci a nespadla.

Cílem aktivity bylo podpořit vzájemnou spolupráci, kreativní myšlení a tvořivost našich žáků.

Mgr. Kristýna Nedvědická

Nepřehlédněte!

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Výsledky zápisu

V následujícím souboru najdete výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2022/23. Výsledky budou následně aktualizovány. vysledky zapisu 2022.pdf

Ceny obědů

U P O Z O R N Ě N Í Od května 2022 dojde ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně z důvodu zdražování potravin a energií (na konci dubna se budou zálohy…

Online zápis do základní školy

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2022 šestý rok svého věku a dosud do…

Vyhlášení konkurzního řízení

Rada města Třebíče rozhodla svým usnesením č. 17/3/RM/2022 ze dne 10. 02. 2022 o vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele/ředitelky ZŠ Třebíč Týnská…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru