Dopravní soutěž mladých cyklistů

DS 4Adam Brancovský, Alex Janík, Vojtěch Kolář, Nela Mátlová a Magdaléna Kohoutová ze 4. A se zúčastnili 43. ročníku oblastního kola „Dopravní soutěže mladých cyklistů“ Třebíč.

Vyhlašovatelem soutěže bylo Ministerstvo dopravy – BESIP, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium Policie ČR a Český červený kříž.

Soutěž pořádal Městský úřad Třebíč Městská policie Třebíč, Dům dětí a mládeže Třebíč a Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč.

Bodovanými soutěžní disciplínami byla pravidla provozu na pozemních komunikacích, pravidla provozu na pozemních komunikacích, jízda zručnosti na kole a zásady poskytování první pomoci.

Žáci byli na soutěž skvěle připraveni a dařilo se jim ve všech oblastech. Umístili se na krásném třetím místě. Blahopřejeme.

Autor článku: Mgr. Miluše Kafková

Nepřehlédněte!

Výsledky zápisu

V následujícím souboru najdete výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2022/23. Výsledky budou následně aktualizovány. vysledky zapisu 2022.pdf

Ceny obědů

U P O Z O R N Ě N Í Od května 2022 dojde ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně z důvodu zdražování potravin a energií (na konci dubna se budou zálohy…

Online zápis do základní školy

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2022 šestý rok svého věku a dosud do…

Vyhlášení konkurzního řízení

Rada města Třebíče rozhodla svým usnesením č. 17/3/RM/2022 ze dne 10. 02. 2022 o vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele/ředitelky ZŠ Třebíč Týnská…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru