Vědomostní soutěž „Poznej Vysočinu“

poznej krajŠkolní kolo soutěže proběhlo v únoru tohoto roku. Zapojilo se do něj 11 vybraných žáků z 8. ročníku, pro které je soutěž určena. Do krajského kola postupují celkem dva žáci (1. chlapec a 1. dívka). Školní kolo vyhráli a do krajského kola postoupili:

Mikeš Brátka z 8.B a Kamila Nováková z 8.A

 

 Krajské kolo se konalo 25. 3. 2022 na Krajském úřadě v Jihlavě. Umístění našich žáků:

Mikeš Brátka – 18. místo

Kamila Nováková – 96. místo

Mikeš Brátka postupuje do celostátního kola, které má formu celodenního výletu do Prahy s pevně stanoveným programem.

Děkuji oběma vítězům školního kola za velmi dobrou reprezentaci naší školy.

Martin Pleskač

Nepřehlédněte!

Výsledky zápisu

V následujícím souboru najdete výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2022/23. Výsledky budou následně aktualizovány. vysledky zapisu 2022.pdf

Ceny obědů

U P O Z O R N Ě N Í Od května 2022 dojde ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně z důvodu zdražování potravin a energií (na konci dubna se budou zálohy…

Online zápis do základní školy

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2022 šestý rok svého věku a dosud do…

Vyhlášení konkurzního řízení

Rada města Třebíče rozhodla svým usnesením č. 17/3/RM/2022 ze dne 10. 02. 2022 o vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele/ředitelky ZŠ Třebíč Týnská…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru